Жисмоний шахснинг паррандачиликни ташкил этиш мақсадида узоқ муддатли кредит маблағларидан фойдаланиш бўйича бизнес режаси

Лойиҳанинг асосий мақсади

Жисмоний шахс ўз томорқасида паррандачилик маҳсулотлари етиштириш орқали ўзининг ушбу маҳсулотларга бўлган талабини қондириш, шунингдек мазкур фаолият натижасида ўз оиласи даромадларини ошириш мақсадида 3 йил муддатга йиллик 9 фоиз устама ҳақ тўлаш шарти билан 15 000 000 (ўн беш миллион) сўм кредит маблағи олишни режалаштирмокда.

Бунинг учун товуқ етказиб берувчи корхоналар билан тузилган шартнома асосида 500 бош товуқлар олиш ва улардан тухум олиб, фойда олишни режалаштирган.

Лойиҳани амалга ошириш ҳаражатлари қуйидагича.

млн.сўм

Маҳсулот номи Талаб қилинган сумма
Жами сумма Кредит хисобидан Ўз ҳисобидан
1 Она товуқлар олиш учун 15 млн 15 млн
2 Коммунал тўловлар 1 025 1 025
3 Озуқалар олиш учун 1 920 1 920
4 Парранда қафаси 1 млн 1 млн
Жами: 18 945000 15 млн 3 945000
Фоизларда 79% 21%

 

Олинган кредит маблағлари ҳисобига қуйидагиларни сотиб олади:

Қуйидагилар сотиб олинади Ўлчов бирлиги Сони Нархи Суммаси
1 Она товуқлар бош 500 30 000 15 000 000
Жами: 15 000 000

 

Ишлаб чиқариш режаси.

Жисмоний шахс кредит ҳисобидан олинган 500 бош она товуқларни парваришлаб, тухум берадиган она-товуқлар етиштиради.

Она товуқлар парвариши қатъий режим, рацион ва кунлик назорат асосида парвариш қилинади.

Жисмоний шахс олинган 500 бош она товуқлардан тўлик сақлашга эришганда ҳамда талаб қилинган рационлар асосида боқилганда 500 бош она-товуқлар маҳсулот бера бошлайди. Ўртача 85% тухумдорликка эришилганда бир кунда 425 дона тухум ишлаб чиқарилади. Тухумларнинг ўртача сотиш нархлари 550 сўмдан бўлганда бир кунда
233 750 сўм даромад олади.

1 дона тухум етиштириш учун сарфланадиган ҳаражатлар:

Ҳаражат тури Тухум таннархи
сўмда %да
1 озуқа-ем ҳаражати 346,6 96,4%
2 коммунал ҳаражатлар (эл.энер., сув, газ) 6,7 1,9%
3 бошқа ҳаражатлар 6,2 1,7%
Жами 359,5 100%

 

Жисмоний шахс ушбу лойиҳани амалга оширгандан кейин 500 она-товуқлар учун қилинадиган ҳаражатлар жадвали:

минг.сўмда

Ҳаражатлар турлари 1 кунда 1 ойда 1 йилда
1 озуқалар 173,3 5 199,0 62 388,0
3 коммунал тўловлар 3,4 100,5 1 206,0
5 бошқа ҳаражатлар 3,1 93,0 1 116,0
Жами ҳаражатлар: 179,8 5 392,5 64 710,0

Товуқларни боқиш учун жисмоний шахс иш билан банд бўлади.

Маҳсулот сотишдан тушум ҳисоб китоби:

минг.сўм

Кўрсаткичлар сони 1 донасини нархи 1 кунда тушум 1 ойда тушум 1-йилда тушум 2-йилда тушум
1 Тухум 425 550 233,75 7 012,5 84 150 63 112
2 Гўшт 7 500
Жами тушум 84 150 70 612

 

Кредит асосий қарзи ва унга ҳисобланган фоизларни қайтариш жадвали

Кредит асосий қарзи тўлови Кредит фоизи тўлови Жами
1-ой 110 958,9 110 958,9
2-ой 110 958,9 110 958,9
3-ой 110 958,9 110 958,9
4-ой 110 958,9 110 958,9
5-ой 110 958,9 110 958,9
6-ой 110 958,9 110 958,9
7-ой 833 333,3 104 794,5 938 127,8
8-ой 833 333,3 98 630,1 931 963,4
9-ой 833 333,3 92 465,8 925 799,1
10-ой 833 333,3 86 301,4 919 634,7
11-ой 833 333,3 80 136,9 913 470,3
12-ой 833 333,3 73 972,6 907 305,9
13-ой 833 333,3 67 808,2 901 141,6
14-ой 833 333,3 61 643,8 894 977,2
15-ой 833 333,3 55 479,4 888 812,8
16-ой 833 333,3 49 315,1 882 648,4
17-ой 833 333,3 43 150,7 876 484,0
18-ой 833 333,3 36 986,3 870 319,6
19-ой 833 333,3 30 821,9 864 155,3
20-ой 833 333,3 24 657,5 857 990,9
21-ой 833 333,3 18 493,2 851 826,5
22-ой 833 333,3 12 328,8 845 662,1
23-ой 833 333,3 6 164,4 839 497,7
24-ой 833 333,3 6 164,4 839 497,7
15 000 000 1 615 068 16 615 068

 

Молиявий натижалар:

минг.сўм

Кўрсаткичлар 1-йилда 2-йилда
1 Маҳсулот сотишдан тушум 84 150 70 612
2 Сотилган маҳсулотлар таннархи 64 710 54 371
3 Молиявий ҳаражатлар (кредит фоизи ва б.) 1 203 413
4 Кредит асосий қарз тўлови 5 000 10 000
5 Бошқа ҳаражатлар 4 207 3 530
Соф фойда 9 030 2 298

 

Хулоса

Жисмоний шахс олинган кредит маблағларидан тўлиқ фойдаланиб икки йил давомида 15,0 млн.сўм асосий кредит қарзини ва унга ҳисобланган кредит фоизларини тўлиқ тўлаб, 11,3 млн.сўм соф фойда олишга эришади.

Манба:mehnat.uz